Ray Braketi

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Çeşitlendirilmiş Asansör Kılavuz Ray Braketleri

    Asansör kılavuz rayı çerçevesi, kılavuz rayı desteklemek ve sabitlemek için bir destek olarak kullanılır ve asansör boşluğu duvarına veya kirişine monte edilir. Kılavuz rayın uzamsal konumunu sabitler ve kılavuz raydan çeşitli hareketler taşır. Her bir kılavuz rayın en az iki kılavuz ray braketi ile desteklenmesi gerekmektedir. Bazı asansörler en üst katın yüksekliğiyle sınırlı olduğundan, kılavuz rayın uzunluğu 800 mm'den azsa yalnızca bir kılavuz ray braketi gereklidir.